Planerar du en marknadsföringskampanj? Då kan det faktiskt vara en god idé att innan lanseringen ta hjälp av en jurist. Det gäller särskilt om du marknadsför produkter eller tjänster som omfattas av särskilda regler, som alkohol, tobak och spelverksamhet. På så sätt kan du undvika potentiellt kostsamma misstag.

Om marknadsföringen bedöms bryta mot lagen kan du i värsta fall förbjudas att fortsätta med den. Då har alla pengar investerade i kampanjen gått till spillo och du kan dessutom åläggas att betala vite om du upprepar felet. Är överträdelsen särskilt allvarlig kan du också bli skyldig att betala en marknadsstörningsavgift. Därför är det bra att ta hjälp av en juristbyrå med erfarenhet av marknadsföringslagen, som advokat24.nu, som kan granska kampanjen innan den rullas ut. De kan påpeka sådant som kan uppfattas som vilseledande eller som inte följer god marknadsföringssed.

Särskilt knepiga branscher

Ett exempel på en bransch där det ofta blir fel är spelverksamheten. Marknadsföringen inom denna omfattas både av marknadsföringslagen och av både marknadsföringslagen och spellagen, samt radio- och tv-lagen och spelinspektionens föreskrifter. Här är det främst kravet på måttfullhet som kan ställa till det för marknadsförare. Det finns ingen tydlig definition för vad som utgör måttfull reklam, utan det fastställs genom en helhetsbedömning för varje enskilt fall. Här kan en jurist med erfarenhet av spelmarknadsföring komma med synpunkter på hur exempelvis bonusar presenteras. Det gäller framförallt att vara försiktig med formuleringarna – att antyda att kunder har innestående summor på sitt spelkonto eller att en vinst definitivt är möjligt är till exempel inte tillåtet.

Även influencers måste markera reklam

Även influencers har ofta hamnat i blåsväder, främst då de inte tydligt markerat att deras inlägg varit ett sponsrat samarbete. Du som tjänar ditt uppehälle på sociala medier gör därför klokt i att konsultera en jurist för att vara säker på att du har koll på hur du får göra reklam för dina sponsorer. Enligt marknadsföringslagen omfattar det alla inlägg där du har ekonomisk vinning av innehållet.