Den senaste tidens mediedebatt har utan tvekan rört sig kring GDPR. Ett nytt ”PUL”, helt enkelt. Många annonsörer är nervösa inför om datainspektionens tolkningar av den reviderade lagen kommer stämma överens med företagens GDPR-åtgärder. Många internetanvändare har börjat ifrågasätta sin bristande integritet på internet till följd av en massa förföljande annonser som dyker upp i flödet, därför ställer många medieexperter om sina annonseringsstrategier. På marken känner sig knappast någon förföljd, i alla fall.

Det ser ut att bli en blomstrande sommar och höst för den som sysslar med markannonsering. I alla fall om man snabbt analyserar det mediala kaos som råder inom annons- och marknadsföringsbranschen. Här talas det nämligen vilt om hur man ska lägga om sin marknadsföringsstrategi, när de nya GDPR-direktiven har införts. En av orsakerna till att man har beslutat sig om en strängare datalagringslag är för att folk upplevt sig ha blivit förföljda av annonser. Det har ökat medvetenheten kring ens personliga integritet på internet.

Förtroendet för traditionell marknadsföring stark

I takt med att förtroendet för sociala medier och digitala nyhetsmedier sjunker så är det möjligt att förtroendet för det ”markbaserade” annonserandet höjs. Undersökningar har visat att vi till exempel uppskattar annonser allt mer i tryckta medier och i TV, snarare än annonser på exempelvis Facebook. En gatupratare är det ingen som känner sig förföljd av; inte heller de annonser vi ser i magasinen. Istället accepterar vi nischade annonser – men inte när de riktas mot oss personligen.

Den personliga integriteten handlar om att vi i vårt vardagliga ”Away From Keyboard”-liv känner större kontroll över vad di kommunicerar och vilka spår vi lämnar bakom oss. Att vara stammis i en butik eller på ett café lämnar förstås spår, men på internet lämnar vi spår i hur vi använder oss av medierna, vilka vi kommunicerar med och vad vi söker på. Det gör att många helt enkelt känner sig övervakade.

Exempel på ”markbunden” annonsering kan vara:

  • Gatuställ
  • Skyltar
  • Gatupratare
  • Flaggor
  • Skyltfönster

Och massa annat. Ganska tryggt och enkelt för den som vill skapa goda kontakter med förbipasserande, och ingen känner sig ett dugg förföljd!