Sedan några år tillbaka har employer branding varit uppe på tapeten mer än en gång. Begreppet är starkt förknippat med HR och har fått stor betydelse. Dock är employer branding något som existerat sedan början av 90-talet, men har inte fått ett uppsving förrän på senare tid.

Employer branding handlar om att vårda sitt varumärke och bete sig korrekt – inte minst mot sina egna anställda, men även mot potentiella nytillskott som kan behöva förvärvas. Det är i annan mening en slags marknadsföring externt och internt, som visar hur företaget agerar som arbetsgivare för att kunna behålla duktig arbetskraft och för att locka ny när den äldre går i pension.

Arbetsgivarvarumärkeshantering

Puh, detta var ett långt ord men betecknar helt och fullt vad employer branding faktiskt betyder. Företagen har börjat arbeta febrilt med att visa sina goda ansikten utåt och få andra att se dem som välorganiserade och sjysta arbetsgivare i helhet. Detta har blivit viktigt, inte minst när policyn i företag är det som kunder kollar upp allra först, innan de beslutar sig för att bli en kund. Det handlar således inte bara om miljötänk och en kamp om att ta till bra tillverkningsmetoder, utan också om hur verksamheten behandlar sin arbetskraft. Eftersom detta är en viktig aspekt för kunderna, så genererar en god employer branding tillväxt och gynnas samtidigt av att ha nöjda medarbetare. Och nöjda medarbetare jobbar bättre och mer effektivt…

Hur mäter man employer branding?

För att ta reda på ett företags employer branding, så bör du se till mixen av både kommunikationshantering, marknadsföring och HR-arbete. Det kan vara svårt att exakt mäta framgången på effektiv employer branding, men ett första steg är att se över personalomsättningen och vad folk säger om ditt/ert företag på andra håll. Du kan även titta på kvalitén hos sökande och be de anställda svara anonymt på frågeställningar om hur nöjda de är, med mera.

I denna video får du lära dig tips på hur ditt företag kan arbeta med employer branding: