Marknadsföringslagen är en väl beprövad lag. Den blandas ofta ihop med reklamombudsmannens regler gällande etik och moral. Marknadsföringslagen gäller för försäljning av varor, tjänster, arbetstillfällen och fast egendom. Den får enligt lag inte vara uppseendeväckande, vilseledande eller ha en ”negativ inverkan” på ens förmåga att fatta ett välgrundat beslut.

Att reklam inte får ha en negativ inverkan på ens egen förmåga att fatta ett välgrundat beslut försvåras genom det faktum att svenskarnas kunskaper om ekonomi just nu beräknas vara genomsnittligt låg. Här är en av anledningarna till att https://www.konsumentiq.se dyker upp som genom olika lättförståeliga tabeller jämför försäkringar, lån och krediter. Ofta är företagen själva dåliga på att informera kunden och de kan inte heller presentera lättöverskådlig fakta där de jämför sig med andra aktörer.

Detta får företag inte marknadsföra

Marknadsföringslagen är till för att skydda konsumenterna från missvisande reklam. Riksdagen har gjort ett tillkännagivande där man enligt Eus stadgar radar upp vad som är olagligt. Ett urval ur den listan är till exempel att man inte får utge sig för att ha skrivit under en uppförandekod om det inte är sant; uppvisa en förtroendemärkning som inte är sann; påstå att en produkt rekommenderas av ett privat eller offentligt organ om det inte stämmer – och så vidare. Ett exempel är till exempel att man inte kan säga att ens produkt är bäst på något. Men sedan finns det alltid sätt att komma runt detta; varför inte ”probably the best beer in the world”?

Hur ska man som konsument känna igen vilseledande reklam? Blir man förd bakom ljuset är det kanske något man upptäcker först efter att köpet har gjorts, men lagen är fortfarande gällande. Man kan höra av sig till konsumentverket om man är osäker. Något man aldrig ser i reklamerna är till exempel att ett företag jämför sig själv med ett annat uttalat företag. Detta är förbjudet enligt marknadsföringslagen. Däremot kan utomstående aktörer jämföra företagen direkt mot varandra, något som brukar uppskattas av konsumenterna som får en mer övergripande bild av ett företags tjänster och erbjudanden.