Event och fest

Event och fest

Rätt sätt att planera företagsevent

Att planera ett företagsevent ska vara både roligt och trevligt för alla inblandande. Därför är det viktigt att se över vad som är tänkbart och vad som aldrig skulle fungera. En stor arbetsplats kan vara svårare att göra folk nöjda med. Det handlar i synnerhet om att det finns många […]

Event och fest

Planera jobbevent!

När det kommer till företagets event är det viktigt att planera ordentligt oavsett om det handlar om julfesten, en kick off eller en konferens. Så om det är du som får uppdraget att agera eventplanner finns det en hel del saker du bör tänka på! Alla företag i världen ordnar […]

Event och fest

Bjud in till ett kund-event!

På grund av den stora konkurrensen i de flesta branscher idag är annonser, reklamfilmer, reklamkampanjer etcetera otroligt viktigt för att skapa sig ett namn, bli synlig i de rätta kretsarna och nå ut till de potentiella kunderna. På grund av det växande antal butiker, företag etcetera i nästan alla branscher […]