Den simmande afghanska hunden. Det kallas varelsen i den senaste virala succén som florerat på Instagram. Klippet sågs flera miljoner gånger på ett dygn. Faktum är att det inte är en hund alls.

 

marknadsföringFaktum är att den simmande afghanska hunden inte är en hund alls. Det är något djur som ingen tycks identifiera, vilket verkar vara framgångsfaktorn bakom succén. I verkliga fallet är varelsen i filmen dataanimerad. Alltfler väljer att satsa mer på content marketing– som marknadsföringsstrategi. Contentbyråer växer i omfång och alltfler förstår vikten av att ha ett bra innehåll för att nå ut med sitt budskap. Det gäller också att förstå sin målgrupp. Vad de är intresserade av och vilka behov som finns. Tyngdpunkten läggs inte bara på att producera relevant innehåll. Det ska också vara hög kvalité som resume.se skriver om. Filmen är ett tydligt exempel på något som exempelvis väckt känslor. Den väcker en känsla av nyfikenhet som gör att du vill dela den. Den bidrar också till humor eftersom hjärnan spelar dig ett spratt. Även här delar du den. Kanske taggar särskilda personer. Kort och gott handlar det mycket om att förstå vad som tilltalar målgruppen och även hänga med i trender.

 

Hänger du med i den digitala trenden?

 

Den digitala marknadsföringen förändras snabbt och ger upphov till nya trender. Den digitala världen är mer snabbrörligt och innebär till exempel att bryggan mellan online- och offlinemarknadsföring kommer att minska. Det innebär att företag som har fysiska lokaler kan mäta och målgruppsanpassa sina annonser online, utifrån dina rörelser i den fysiska världen. En annan typ av marknadsföring är ABM. Account- based marketing. Fokus ligger där på tydligt specificerade användargrupper för att skapa personliga budskap. ABM identifierar den tilltänkta målgruppens specifika behov för relevantare kommunikation som leder till högre ROI. Spelifiering- mer känt som gamification- är också sonderad terräng för marknadsförare. Spelmoment läggs helt enkelt till i en kampanj eller tjänst för att skapa högre engagemang.