Vad hände egentligen när Transportstyrelsen bestämde sig för att outsource:a körkortsregistret till utlandet och därmed även hela sin hantering av IT? En sak som är säker är att det hade behövts affärsjurister som rådgivare innan detta beslut togs.

lagklubbaAffärsjurist är en jurist, ofta advokat, som biträder företag och andra juridiska personer med affärsjuridisk rådgivning, exempelvis inom avtalsrätt, associationsrätt, kontrakt och skatterätt. En firma inom affärsjuridik är Haglund Partners, en advokatbyrå som specialiserar sig på frågor kring just detta.

Här hade det behövts affärsjurister

En affärsjurist är ofta rådgivare i större eller mindre affärstransaktioner, vid förvärv eller försäljning av företag, liksom vid outsourcing. En outsourcing som inte gick så bra vad den som numera kallas för IT-skandalen. I en artikel i Expressen går det att läsa om hur 5 personer hittills fått sparken i eftermälet av den händelsen, som handlade om att känslig information kom ut i samband med att man source:ade ut IT-hanteringen på myndigheten Transportstyrelsen.

Sverige skakas av en stor säkerhetsskandal – efter att en myndighet medvetet brutit mot lagen och varit oförsiktig med hemliga uppgifter – Aftonbladet

 

Mycket är oklart i IT-skandalen på Transportstyrelsen

I en artikel i Dagens Nyheter går det att läsa om hur det varken finns minnesanteckningar eller skriftväxlingar i mail och sms sparade från möten mellan just Regeringskansliet och Säkerhetspolisen, vad gäller Transportstyrelsen. Något som Regeringskansliet själva säger till KU (riksdagens konstitutionsutskott). Den var i september 2015 som Säpo för första gången informerade Regeringskansliet om säkerhetsrisken i att Transportstyrelsen outsource:at körkortsregistret till utlandet, något som fick Säkerhetspolisen att vilja inleda en tillsyn hos just nämnda myndighet.