16-18 mars nästa år hålls Webcoast, en konferens i göteborg om webbens möjligheter och utmaningar. Det finns många andra arrangemang av den här typen runt om i Sverige, men det som är lite speciellt med Webcoast är att det hålls i Göteborg. Varför är det då speciellt?

Webcoast föddes ur insikten bland de i Göteborg som åkte på andra konferenser om webben att den typen av arrangemang lockade få besökare från Göteborgsområdet. Detta trots att Göteborg är Sveriges näst största stad och därför borde hysa näst flest webbintresserade i landet. Det ringa deltagarantalet verkade heller inte bero på ett bristande intresse hos göteborgarna, åtminstone upplevde inte de som kom tillbaka från webbevent i andra delar av Sverige så när de berättade om sina upplevelser.

Till skillnad från en traditionell konferens är Webcoast helt deltagardrivet, en s.k. unconference. Det finns inget schema, och inga föreläsare. Istället är det deltagarna själva som är där som experter, och alla tillmäts samma betydelse. De som vill diskutera sina idéer eller moderera en debatt kan skriva upp sig på en lista, och sedan samlas de intresserade för att ta sig an just det ämnet. Eftersom internet är summan av alla som deltar vill Webcoast också vara det.

Mer information om Webcoast finns här.