Förpackning och utseende av ens produkt är något som blir allt mer viktigt. För att sticka ut på en marknad som fylls med allt mer liknande produkter som en egen gäller det att man har ett uttänkt tanke bakom hela sitt koncept.

Har man en produkt att sälja på marknaden som man är väldigt stolt över och som man vet är bra, är det lätt att man förlitar sig alltför mycket på sin egen, personliga känsliga kring produkten. Eftersom att man känner till ens produkt väldigt väl tänker man att det inte finns någon anledning till att satsa på utseendet eller förpackningen. Man tänker att produktens egna egenskaper räcker för att sälja den. Ens framtida kunder känner dock inte produkten lika väl, eftersom att de inte fått tid att bekanta sig med den på samma sätt. Kunderna vet inte heller något om de inre kvaliteterna hos produkten. Det som kunderna till att börja med har att utgå ifrån när de ska ta ett beslut om att köpa eller inte, är i stort sätt enbart baserade på förpackningen och utseendet. När de har testat produkten kan de vara övertygade om de fördelaktiga egenskaperna. Man däremellan krävs att ett beslut tas om att köpa i butiken. Ett beslut som inte alltid sker varken lätt eller självklart.

Annonsering handlar inte bara om att sticka ut på varuhyllan, men att se attraktiv ut är helt klart en fördel. För att ens framtida kunder inte bara ska urskilja just ens egen produkt bland alla andra utan även ta beslutet att lägga produkten i varukorgen kan det krävas en viss kännedom om märket sedan tidigare. Att man är någorlunda bekant med märket sedan tidigare gör att kundens risker kring att pröva ett nytt märke känns mindre. Därför är produktens förpackning minst lika viktig som produkten själv.