Oavsett om man arbetar med  reklam eller om det är någon annan bransch som har kommunikation som en av de viktigaste beståndsdelarna i företagen (borde kanske alla företag ha?), så är det viktigt att man med sin kommunikation alltid siktar på att vara tydlig. Inget företag fungerar utan tydlig kommunikation, och så är det om man både ser till kundkommunikation som internkommunikation. Att kommunicera med kunder är viktigt för att visa tydligt varför de tjänar på att använda er som företag. Det handlar om att visa vad de får, hur de får det och varför de ska fortsätta när de väl har fått det.

http://www.dreamstime.com/-image5208910

Samma sak i alla branscher

Egentligen kan det appliceras på vad som helst, och det är när man som kund inte riktigt vet vad man betalar för och inte ser tydliga resultat som man blir en före detta kund. Lika viktigt är det också med internkommunikation på företaget. De anställda måste få tydliga instruktioner på vad deras roll på företaget är, och varför den är viktig. Och visst finns det hierarki på företag, det är ju så, men inget företag fungerar utan samtliga komponenter. Om en anställd känner att den inte vet vad hen ska göra eller vem hen ska vända sig till angående en specifik fråga, så är det därmed en brist i kommunikationen mellan ledning, chefer och anställda. Arbetar man som säljare är det viktigt att man har koll på sina kunder, och en bra kommunikation med dem. Dock kan det ibland vara svårt att ha koll på alla möten, och då kan det vara smart att ordna kvalificerad mötesbokning, så att ingenting missas. Sen är det självklart viktigt att man som företag har koll på vad som händer i den bransch man arbetar med. Om man till exempel är i reklambranschen gäller det att flitigt läsa Resumé eller Dagens Media.