Notiser

Annonsering

Släng inte – annonsera ut det!

Vi lever i ett konsumtionssamhället. Och när vi hela tiden handlar nytt så blir det även lätt att vi slänger upp mer och mer på vinden eller ner i förrådet. Alternativt att vi slänger det på tippen – helt fungerande prylar och möbler. Men, det finns så mycket andra och […]

Marknadsföring

Att sköta ett företag

Att få ett företag att fungera kräver många olika finesser. Man måste ha koll på sina anställda, sina samarbetspartners och på själva ”industrin”. Ekonomin måste ligga vara i ständig fas med företagets utveckling, samtidigt som en ska vara förberedd på eventuella kriser som kan tänkas komma. Det hela handlar egentligen […]

Marknadsföring

Vikten av profilkläder

Konkurrensen hårdnar och konsumenterna blir mer och mer medvetna om deras makt. Detta gör att företag får svårare att stick ut. Och, att säga att ”all publicitet, är bra publicitet” stämmer faktiskt inte. Det handlar om att vi ska försöka att synas rätt och i rätt medium. Många lägger allt […]

Event och fest

Bjud in till ett kund-event!

På grund av den stora konkurrensen i de flesta branscher idag är annonser, reklamfilmer, reklamkampanjer etcetera otroligt viktigt för att skapa sig ett namn, bli synlig i de rätta kretsarna och nå ut till de potentiella kunderna. På grund av det växande antal butiker, företag etcetera i nästan alla branscher […]