Allmänt

Allmänt

Viktigt med barnförsäkring

Att försöka kommunicera ut ett budskap som förälder till sina barn, vet alla med erfarenheten, är inte alltid en lätt uppgift.  Våra barn har helt enkelt en förmåga att inte alltid lyssna på våra förmaningar som ibland blir så pass frekventa att det närmast liknar ren propaganda. Istället finns tendensen […]

Allmänt

Kommunicera via tryckt skrift

Allt mer kommunikation sköts nuförtiden över nätet, vilket givetvis har mången fördel. Man kan sprida information med en hastighet som inte var möjlig innan internets tidsålder, man kan skriva snabbare än man kan göra för hand, man kan nå många på en och samma gång utan att överhuvudtaget öppna munnen […]

Allmänt

Marknadsföring av känsliga produkter

Alla produkter är inte så lätta att marknadsföra i traditionella kanaler. Om man ska sälja något som är lite genant för en kund att köpa i butik har man både en vinning och ett problem i och med detta. Det är en fördel att kunden istället vänder sig till en […]

Allmänt

En ny sorts annonsering

En av de nyare fenomenen på annonsmarknaden är den formen av ”bakvända annonsering” där privatpersoner eller företag vänder sig till en tjänst som skickar vidare deras förfrågningar till de som bäst kan leverera. Med andra ord: att man beställer offerter istället för att själv få dem skickade till sig. Fenomenet […]